NEWS最新消息

2021/01/29 住宿用餐介紹~

用餐時間:AM07:00~AM10:00止

本旅館備有早餐廳,依客房標準人數贈送精緻中式或西式早餐(選任一); 若超過標準人數,可另外加餐點費 $100/份。
 

      7:00~10:00在餐廳使用
      7:00~10:00可外帶方式使用(限西式只有麵包及鋁鉑飲料)
     中式早餐清粥小菜(稀飯可續碗)
     西式早餐麵包、蛋、培根及飲料等(飲料可續杯)
     外加早餐$100/份(餐廳使用)
     客房內用餐酌收清潔費$100/份
TOP